wij helpen Uganda

EDUCATION IS THE KEY TO SUCCESS

ONS VERHAAL


We willen kinderen en jongeren in het algemeen, en weeskinderen in het bijzonder, een kans geven op een betere toekomst. Dit willen we verwezenlijken met respect voor de eigenheid van de lokale, traditionele cultuur. Voor Kids for Uganda is de verwezenlijking van een betere toekomst voor kinderen in een bepaalde regio slechts mogelijk, indien zowel het onderwijs, als de gezondheidszorg en de levensstandaard een voldoende hoog niveau bereiken. Deze drie pijlers dienen dan ook tegelijkertijd te worden aangepakt. Zoals dat voor alle organisaties voor ontwikkelingssamenwerking het geval is, kan Kids for Uganda echter onmogelijk actief zijn op al deze terreinen en willen we ons daarom vooral toespitsen op het aspect onderwijs. Om in de regio waar Kids for Uganda actief is eveneens een verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard te bekomen, wordt op deze vlakken samengewerkt met andere organisaties en lokale partners.

Hoe zijn we omgegaan met de pandemie


Uganda confirmed her first Covid-19 victim on March 21, 2020. As panic and uncertainty started rising, schools were closed later in the month, as one measure to mitigate the spread of the disease. The Ministry of Education and Sports technocrats got embroiled in marathon meetings to see how they could assist learners not to lose out.

At first, government tried to dish out written learning material to learners through local leaders. Because of inadequate resources and theft of funds, there was massive failure of the venture. The president's plan to buy radios and televisions for syndicate learning also never saw the light of day! This was because the money was either misappropriated or stolen.

The next step was to see that both candidate and semi-candidate learners are kept tuned up for their imminent examination. On October 15, 2020, these students returned to their respective institutions, winding up by June 02, 2021. All the medical students remained learning normally, at their institutions, up to date. From March 11, 2021 went back to school until June 04, 2021. From October 15, 2021, all vocational institutions candidate students have been at school.

During all the idle time, it was imperative on the schools to make arrangements to assist their respective students. This was by improvising learning mechanisms to scale down brain staling because of the looseness. For us, we distributed schoolwork material using motorcycles, through parishes in the neighbourhood of our students. Students in tertiary institutions were required to pay for zoom lectures plus other material.

So, it was not total blackout during the two years of the general country lockdown.

Bestel perenstroop, wafeltjes en/of chocolade zeevruchten door onderstaand bestelformulier in te vullen:

Steun vzw Kids for Uganda


Bankrekeningnummer BE36 3300 5858 1081 

BIC BBRUBEBB 


Fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar